אודות מנהלים נכון

פתיחת קריאת שרות

  מנהלים נכון

    ♦ שקיפות      
       זכות החתימה תשאר בידי נציגי הבניין
       שקיפות מול הדיירים (בנק, חשבוניות, הצעות מחיר)

    ♦ שוויוניות      
       הבעיות יטופלו לפי סדר חשיבותם,
       אוזן קשבת לכלל הדיירים כולל מענה מידי.

    ♦ סדר ארגוני  רישום מסודר של פרוטוקולים והחלטות.