top of page

ניהול כספים וגבייה של וועדי בתים משותפים

כיצד אנו מסייעים לוועדי הבית מניהול כספי הוועד

החברה מנהלת גביית כספים במספר ערוצים:

  • גבייה ישירה מהדיירים  

  • קבלת כספים באופן מרוכז מועדי הבניינים.

וועדי הבניינים מקבלים עדכון חודשי לגבי דיירים שטרם העבירו את כספם וועדי הבניינים מקבלים דוח מפורט פעם בשנה תזרים הכספים הכנסות מול הוצאות.

קשר רציף עם וועדי הבית

bottom of page